CIS registratie laten verwijderen? Dan is Advocatenkantoor Phea uw specialist!

Heeft uw verzekeraar aangegeven dat u wordt beticht van verzekeringsfraude? Dan heeft dit naast het feit dat u geen uitbetaling ontvangt ook nog gevolgen voor de toekomst vanwege een CIS registratie. Uw persoonsgegevens worden namelijk geregistreerd bij het Extern Verwijzingsregister (EVR) van stichting CIS. Dit houdt kort gezegd in dat uw gegevens op de zwarte lijst voor verzekeraars staat, waardoor het in de toekomst moeilijk wordt om een verzekering af te sluiten en als dit al lukt, tegen zeer hoge premies en veel slechtere voorwaarden. Heeft uw verzekeraar u ten onrechte beticht van verzekeringsfraude? Neem dan contact op met Advocatenbureau Phea. Wij staan u juridisch daadkrachtig bij om ervoor te zorgen dat uw CIS registratie wordt verwijderd. In bijna alle gevallen heeft een verzekeraar niet aan alle voorwaarden kunnen voldoen om verzekeringsfraude te bewijzen. Juridische bijstand is noodzakelijk om dit aan te vechten en uw CIS registratie te laten verwijderen. Wij staan voor uw gerechtigheid klaar als advocatenkantoor Phea.

Wanneer volgt er een CIS registratie?

Uw verzekeraar is bij nader onderzoek tot de conclusie gekomen dat u verzekeringsfraude hebt gepleegd. Dit wordt zoals gezegd, vervolgens gemeld middels een CIS registratie aan andere verzekeraars. Om verder in te gaan op het laten verwijderen van een CIS registratie, is het goed om de definitie van verzekeringsfraude te formuleren. De definitie luidt als volgt: ‘Het opzettelijk misleiden van de verzekeraar met als doel om verzekeringsuitkering te verkrijgen, waarop anders geen recht bestond’. Een belangrijk onderdeel van de definitie dat steeds terugkomt is ‘opzet’. Verzekeringsfraude wordt daarom ook wel opzettelijke misleiding genoemd. Misleiding zonder opzet is dus géén verzekeringsfraude. Er zijn vier vormen van verzekeringsfraude te onderscheiden:

  1. Majoreren – Meer schade claimen dan werkelijk geleden
  2. Fingeren – Doen alsof er schade is geleden of feiten verdraaien om de schade onder de dekking van de verzekering te laten vallen
  3. Ensceneren – Opzettelijk veroorzaken van schade
  4. Onjuist beantwoorden – Vragen van de verzekeraar opzettelijk onjuist beantwoorden

CIS registratie verwijderen

CIS registratie laten verwijderen? Dan is Advocatenkantoor Phea uw specialist!Naast de definitie zijn uiteraard de voorwaarden voor een registratie belangrijk. Er zijn zeer strenge eisen aan CIS registratie gesteld, aangezien het vergaande gevolgen heeft. De eisen staan onder andere in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Bovenal dient er sprake te zijn van een vaststaande verzekeringsfraude. Vermoeden is dus niet genoeg. Daarbij dient er sprake te zijn van een opzettelijke benadeling van de verzekeraar door de verzekerde om uitkering te krijgen, waarop anders geen recht bestond. De verzekeraar dient dus zorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar de feiten om te controleren of hiervan sprake is. Door onbegrip of een foutje kan iemand het schadeformulier niet geheel correct hebben ingevuld. Het is aan de verzekeraar om dit te onderzoeken en eventuele opzet te bewijzen. Het gaat namelijk in veel gevallen om een misverstand in plaats van een opzettelijke benadeling. Helaas komen wij van Advocatenkantoor Phea maar al te vaak tegen dat verzekerden ten onrechte worden beticht van verzekeringsfraude, terwijl hier geen sprake van is. De CIS registratie dient dan ook te worden verwijderd. Om dit te mogelijk te maken, is juridische bijstand met specialisme op het gebied van verzekeringen vereist. U bent daarom van harte welkom bij ons advocatenkantoor!

Voordelen verwijderen van een CIS registratie bij Advocatenkantoor Phea:

  • Jarenlange ervaren advocaten
  • Betrokken en professioneel 
  • Gespecialiseerd in het verzekeringsrecht
  • Efficiënte aanpak CIS registratie verwijderen
  • Zeer goed beoordeeld 

Wordt u ten onrechte beschuldigd van verzekeringsfraude en wilt u dit juridisch aanvechten, zodat uw CIS registratie wordt verwijderd? Neem dan gelijk contact op met Advocatenkantoor Phea voor juridische bijstand. Bezoek onze website voor meer informatie en onze contactgegevens: advocatenkantoorphea.nl.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn