Het nut van een advocaat voor vervangende toestemming van een rechter

Scheiden is nooit leuk. Zeker niet wanneer het op een vechtscheiding uitdraait en je als ex-partners niet meer in staat bent om op normale wijze met elkaar te communiceren. Niet alleen is dit erg vervelend, maar het is ook nog eens erg onpraktisch in diverse gevallen. Wanneer er minder jarige kinderen in het spel zijn is vaak toestemming van beide ouders nodig om bepaalde dingen geregeld te krijgen. Het komt echter gedurig voor dat een ouder geen toestemming geeft voor simpele dingen als het verkrijgen van officiële documenten, puur om de andere ouder dwars te zitten. Het kind is daarvan de dupe en om die reden is het mogelijk om met een advocaat voor vervangende toestemming van een rechter te zorgen. Met de inzet van een advocaat voor vervangende toestemming van een rechter wordt niet zozeer de dwarsliggende ouder buiten spel gezet, maar wordt het mogelijk gemaakt om het kind voorop te stellen in dit soort pijnlijke situaties.

De inzet van een advocaat voor vervangende toestemming van en rechter

Wat voor reden een ouder ook heeft om tegenwerking te geven bij het geven van toestemming is niet relevant. Een advocaat voor vervangende toestemming van een rechter kan worden ingezet vanaf het moment dat een ouder geen medewerking wil verlenen wanneer dit wel vereist is. Dit wil niet zeggen dat de advocaat voor vervangende toestemming van een rechter deze toestemming ook altijd krijgt en de andere ouder al bij inzet van deze advocaat buiten spel wordt gezet. Het is echter een middel om alsnog voor het kind bepaalde zaken mogelijk te maken. Dit kunnen zeer essentiële zaken zijn, zoals:

  • Medische behandelingen
  • Inschrijving op een school
  • Het verkrijgen van een identiteitsbewijs

Wanneer een ex-partner geen toestemming verleent blijft de andere ouder vaak machteloos, omdat de regel en wetgeving in veel gevallen voorschrijft dat beide ouders in bepaalde situaties toestemming moeten verlenen. Het heeft daarbij geen zin om met beide handen in het haar te blijven zitten. De inzet van een advocaat voor vervangende toestemming van een rechter biedt mogelijkheden om het juist voor het kind mogelijk te maken om ingeschreven te worden op een school of een medische behandeling te ondergaan. Het is daarbij zelfs voorgekomen dat in het belang van het kind de advocaat voor vervangende toestemming van een rechter is ingeschakeld ondanks dat de ouders van een kind nog getrouwd waren. Denk bijvoorbeeld aan het ondergaan van een medische behandeling, wanneer één van de ouders vanuit geloofsovertuiging de toestemming niet wil verlenen. Dit zijn precaire zaken. Om deze reden is het heel verstandig om juist een advocaat voor vervangende toestemming van een rechter in te schakelen, al is het maar om te bepalen of het zinvol is om deze dienstverlening in te schakelen. In sommige gevallen ziet de andere ouder de ernst van de zaak al in wanneer deze advocaat wordt ingeschakeld. Een advocaat voor vervangende toestemming van een rechter is gespecialiseerd in dit soort zaken en heeft ervaring om als advocaat op te treden, maar vaak ook als mediator. Wanneer een situatie ontstaat waarin ouders haaks tegenover elkaar komen te staan, loont het dus de moeite om deze dienstverlening te onderzoeken.

Een gespecialiseerde advocaat in zaken rondom vervangende toestemming

Mr. J.A. De Kroon-Comley is gevestigd in Utrecht en gespecialiseerd in zaken waarin zij optreed als advocaat voor vervangende toestemming van een rechter. Op vervangende-toestemming-zaken.nl vindt u informatie die u helpt om te bepalen of deze dienstverlening aansluit in de situatie waarin u verkeert. Bent u niet zeker? Neemt u dan eens contact op en leg het probleem voor. Wellicht is er meer mogelijk dan u denkt.

Lees meer…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn