Hoe belangrijk is doelen formuleren?

Doelen formuleren doen we allemaal wel eens, bijvoorbeeld als we goede voornemens hebben. Maar gaan we hier ook echt mee aan de slag? Vaak blijft het erbij, omdat het doel te groot is of te ver weg is. Of omdat we niet weten hoe we het moeten bereiken. Moet je dan maar helemaal geen doelen formuleren? Nee, zeker niet! Een doel hebben is belangrijk, het kan stimuleren en motiveren. Maar dan moet het wel goed aangepakt worden. Het moet bijvoorbeeld duidelijk gedefinieerd zijn en het helpt als er een stappenplan is. Dit geldt niet alleen in je dagelijks leven, maar ook zeker op de werkvloer!

Hoe belangrijk is doelen formuleren?

Doelen formuleren binnen bedrijven

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er binnen ieder bedrijf een doel is, waar vervolgens alle werknemers samen aan werken. Toch gebeurt dit vaak niet. En dat is jammer, want het blijkt dat duidelijke doelen formuleren veel voordelen heeft! De productiviteit en de prestaties van bedrijven die dit niet doen, zakken flink naar beneden, resultaten gaan wel 28% omlaag. Dat is natuurlijk niet iets waar je op zit te wachten! Maar aan de andere kant, is het doel helder, dan is er al snel een stijging van 11 tot 15% te zien. Het is dus duidelijk dat doelen formuleren echt belangrijk is. Maar dat niet alleen, het moet bij alle medewerkers ook duidelijk zijn wat de doelstelling is en hoe zij hier zelf en met hun team aan bij kunnen dragen. Onduidelijkheid in de doelstelling zorgt ervoor dat een doel niet gehaald wordt, mensen weten dan immers niet goed waar ze aan toe zijn en waar ze naar toe moeten werken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat resultaten niet behaald worden. Hoe zou dat ook moeten? Doelen formuleren is belangrijk om als organisatie succesvol te zijn, ga daar dus zeker mee aan de slag!

Trakstar

Eenvoudigweg doelen formuleren is echter niet voldoende, dit moet wel op de juiste manier gebeuren. Er is een systeem dat jij hier bij kan helpen, namelijk Trakstar. Zij werken met de STAR methode. Dit houdt in:

  • specifiek
  • meetbaar
  • acceptabel
  • realistisch
  • tijdsgebonden

Op deze manier een doel vaststellen, betekent dat het voor medewerkers veel concreter wordt wat zij moeten doen. De doelstelling wordt zo specifiek mogelijk gemaakt per afdeling of team, zodat er binnen de teams weer duidelijk gemaakt kan worden wie op welke manier een bijdrage kan leveren. Het is ook erg belangrijk dat doelstellingen realistisch zijn om binnen een bepaalde periode te behalen. Als dit iedere keer niet lukt, dan werkt dit immers demotiverend. Doelen formuleren via SMART betekent ook dat je werknemers de mogelijkheid geeft om op hun eigen wijze een zo goed mogelijke bijdrage er aan te leveren. Ook stelt het hen in staat om een eigen leerdoel te stellen, om zo de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Doordat het voor mensen duidelijk is wat hun bijdrage is aan het geheel, stimuleert het ook om echt met de doelstelling aan de slag te gaan. Mensen voelen zich bovendien meer verbonden met het bedrijf en zullen eerder geneigd zijn om hier te blijven werken. Al met al reden genoeg dus voor doelen formuleren met Trakstar volgens de SMART methode!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn