Asbestonderzoek door Best Vision

Bent u eigenaar van een gebouw dat asbest bevat en wilt u de eerste stap zetten naar een veiliger omgeving voor u en voor de mensen die in uw pand wonen of werken? Heel goed, want asbest moet verdwijnen uit ons land. Het heeft al voor genoeg slachtoffers gezorgd. Asbest bevindt zich nog altijd in te veel gebouwen en dat moet maar eens afgelopen zijn. Laat een asbestonderzoek doen en weet waar u aan toe bent en wat de juiste stappen zijn die u dient te ondernemen voor het verwijderen van asbest. Wilt u kiezen voor een onafhankelijk partij die van wanten weet en al veel ervaring heeft met asbestonderzoek? Dan is het verstandig om eens contact op te nemen met Best Vision voor een asbestonderzoek van de beste kwaliteit en een duurzame verwijdering van asbest. Een asbestonderzoek is iets wat alleen een gecertificeerd bedrijf kan uitvoeren en dat bedrijf zijn wij. Wij hebben veel ervaring en streven er naar onze kennis te delen met de mensen die het aangaat. Asbest is een natuurlijk stof die tijdens bewerking verandert en schadelijk kan zijn wanneer het wordt ingeademd. Er zijn vele gevallen bekend waarbij mensen die werden blootgesteld aan de stof op de lange termijn ziek werden. De minuscule asbestdeeltjes kunnen namelijk uw luchtwegen beschadigen en in het ergste geval zorgen voor longkanker. Asbest werd vroeger veel gebruikt en verwerkt in platen die werden gebruikt voor het bouwen van huizen. Het vormde een goed isolatiemateriaal dat ook nog eens niet al te duur was. Echter, na jaren werd ontdekt dat asbest in vrije vorm zeer gevaarlijk is voor de gezondheid. Veel mensen die werkten in een omgeving waar zij werden blootgesteld aan de stof stierven aan de gevolgen van het inademen van de asbestdeeltjes die hun luchtwegen infecteerden en op de lange termijn zelf voor dodelijk ziektes zorgden. Wij streven naar:

  • de beste diensten
  • snelle hulp
  • flexibiliteit
  • goede prijzen
  • advies op maat

Asbestonderzoek door Best Vision

Er moet altijd een onafhankelijk partij worden ingeschakeld voor het asbestonderzoek. Dat is door de regering zo bepaald. Waarom? Dat heeft alles te maken met het feit dat het anders voor bedrijven te aantrekkelijk is om panden asbestvrij te maken die geen vergunningen hebben. Omdat er nog altijd veel bedrijven asbest bevatten zouden bedrijven het kunnen zien als een goede manier om geld te verdienen met alle risico’s van dien. Het verwijderen van asbest op een veilige manier kan alleen maar gebeuren wanneer men precies weet wat de staat van het pand is en de urgentie van de verwijdering van asbest. Het begint vaak met veel hoesten en hoe langduriger de blootstelling aan asbest was, hoe groter het risico. Wanneer asbest zich in een woning of pand bevindt, dan hoeft dat geen acuut gevaar op te leveren voor de bewoners en dat is dan ook de reden dat veel mensen het er bij laten zitten en denken ‘het zal mijn tijd wel duren’. Dit is echter helemaal geen goed idee, want denken ‘het zal mijn tijd wel duren’ staat gelijk aan uw kop in het zand steken voor een gevaar dat wel degelijk op ieder willekeurig moment de kop op kan steken. U kunt namelijk altijd tegen het probleem aanlopen dat de asbestplaten toch in beweging komen en dan kan er asbest vrijkomen zonder dat u het weet.

Gevaar voorkomen

Er is geen manier om te weten wanneer er asbestdeeltjes vrij zijn gekomen, want u kunt het bijvoorbeeld niet ruiken en er bestaat niet zoiets als een asbestalarm zoals we dat ook wel kennen met rook. Daarom moet er altijd zo snel mogelijk een asbestonderzoek worden gedaan wanneer er asbest in een pand aanwezig is. Dat asbestonderzoek willen wij graag op ons nemen. Een asbestonderzoek doen is niet aan ieder bedrijf besteed. Hoe meer kennis en ervaring, hoe beter en nauwkeuriger het onderzoek kan worden gedaan. Wij adviseren u om altijd eerst een offerte aan te vragen wanneer u een asbestonderzoek wilt laten uitvoeren. Wat gebeurt er precies tijdens een asbestonderzoek? Dat is een goede vraag. In essentie draait het hele onderzoek om het zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen van het asbest in het pand. Daarbij zijn de centrale vragen; ‘waar bevindt het asbest zich?; ‘om wat voor soort asbest gaat het?’ en ‘ hoeveel asbest bevindt er zich in het pand?’ Onze inspecteurs gaan aan de slag. Ze nemen monsters die vervolgens worden onderzocht. Alle informatie die wij kunnen concluderen uit het onderzoek, zal worden gerapporteerd en dat rapport kan u dus alles vertellen over de situatie en de maatregelen die genomen dienen te worden. Een asbestonderzoek is verplicht en dat geld ook voor het doen van de sloopmelding, want een sloopmelding wordt altijd gedaan voordat er uiteindelijk een plan tot verwijderen van asbest wordt gemaakt. Wij voeren bij Best Vision respectievelijk drie onderzoeken uit. Deze onderzoeken verschillen van elkaar. Welk onderzoek van toepassing is op uw situatie, is afhankelijk van het soort woning of pand. Wij kunnen altijd het beste onderzoek doen dat aansluit op de situatie. Omdat wij veel ervaring hebben, kunnen wij snel en goed bepalen wat de juiste stappen zijn. Mocht u meer willen weten over het laten uitvoeren van een asbestonderzoek door Best Vision, dan vinden wij het altijd prettig als u contact opneemt met een van onze medewerkers. Wij willen u graag helpen en op de beste manier van dienst zijn.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn