Dagvaarding

Het is schrikken als u een dagvaarding op de stoep vindt. Als het goed is, zijn er niet veel bekend hiermee. Wel weten we dat het weinig goeds betekent. Het gaat hier om een schriftelijke oproep om voor de rechter te verschijnen. Vaak wordt deze naar u gebracht door een gerechtsdeurwaarder, de politie of de postbode. Het is meestal de bedoeling dat er afgetekend wordt bij ontvangst van de brief. Zo is het voor de verzender zeker dat het bericht is ontvangen door de persoon voor wie het bestemd is. Zorg bij ontvangst van de dagvaarding voor professioneel advies, zodat u goed voorbereid bent voor de zittingsdatum. Hiervoor kunt u de vrijwilligers van Sociaal Verhaal inschakelen. Al is het maar om goed op de hoogte te zijn van de inhoud van de dagvaarding. Wat het betekent, wat de gevolgen zijn voor u en welke maatregelen u moet treffen om goed voorbereidt te zijn. Daarnaast kan uitstel aanvragen ook mogelijk zijn. Dit is niet altijd een optie, maar Sociaal Verhaal kan nakijken of dit voor u van toepassing is. Heeft u een verzoek ontvangen om binnenkort bij de rechtbank te verschijnen? Vraag dan eerst vrijblijvend advies aan via sociaalverhaal.com. Het initiatief op zich toont al van een goede inzet.

Dagvaarding: verschillende soorten en omstandigheden

Veel informatie over een dagvaarding staat ook beschreven op sociaalverhaal. Dit helpt u al enigszins op weg bij het ontvangen van dit ongewenste verzoek. Er bestaan verschillende dagvaardingen:

  • Verdachte
  • Van een gerechtsdeurwaarder
  • Voorlopige voorziening

De dagvaarding verdachte ontvangt u als u wordt verdacht van een strafbaar feit. Deze wordt dan aan u gegeven door de politie of aangetekend via de postbode. Waarvan u verdacht bent staat vermeld in de brief. De zwaarte van de zaak kan erg verschillen. Het kan gaan om strafbaar gedrag, een lichte overtreding, of gedrag in strijd met de plaatselijke verordening. Vaak is het de Officier van Justitie die u ervan verdenkt zich strafbaar te hebben gedragen en deze dagvaarding heeft uitgeschreven. In geval van de gerechtsdeurwaarder wordt gevraagd bij de civiele rechter voor te komen, de kantonrechter, de gewone rechtbank of het gerechtshof. Meestal ontvangt u deze direct van de gerechtsdeurwaarder of gewoon in de brievenbus. Een voorlopige voorziening heeft te maken met een kort geding, een vordering die spoed heeft. Dit hoeft niet heel ernstig te zijn. Het kan een eis tot ontruiming wegens overlast zijn of doorbetaling van loon bij werkgevers. Dit type dagvaarding is wel voor door een advocaat in gang gezet en opgesteld. Een deurwaarder zal deze brengen bij de ontvanger.

Hoe in actie komen

Er bestaan verschillende soorten dagvaardingen en voor allemaal worden andere eisen gesteld. Dat betekent ook dat u voor de een anders kan reageren dan de andere. Wel is het verstandig bij allemaal advies in te winnen. Sociaal Verhaal is hiervoor beschikbaar en wilt mensen graag te woord staan die helaas hiermee te maken hebben. Zij kunnen niet de rol hebben van een advocaat, maar zij kunnen u wel adviseren hierin. Of u een advocaat nodig heeft of dat u ook op andere wijze de situatie tot een goede afloop kan brengen. Voor een leek is dat moeilijk in te schatten en daarom is juridisch advies altijd verstandig in dit soort omstandigheden. Verder kunnen zij u ook wellicht geruststellen. Het kan behoorlijk schrikken zijn als een dagvaarding ineens wordt overhandigd. Alleen hoeft dit niet altijd iets ernstigs te zijn. Wanneer u gewoon voldoet aan het verzoek zoals erin beschreven, kan het allemaal met een sisser aflopen. Dankzij de vrijwillige inzet van Sociaal Verhaal weet u zichzelf goed voor te bereiden.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn