Heb je recht op een legitieme portie? Ontdek het snel via legitieme.info

Op het moment dat je ouders komen te overlijden, dan ontstaat er een vraagstuk betreffende de erfenis. Deze wordt in de regel verdeeld over de kinderen van de overledenen. Als er verder niets aan de hand is, dan wordt het totale bedrag van de zogenaamde legitimaire massa verdeeld over de erfgenamen. Maar het kan ook gebeuren dat één van de erfgenamen wordt onterfd vanwege een conflict. Dat is uiteraard erg vervelend voor alle betrokken partijen. Geen ouder wil een kind onterven, maar soms is er geen ontkomen aan. Als kind wil je uiteraard ook niet in een dergelijke positie terecht komen, maar door de relatie die je hebt met je ouders ontkom je er soms niet aan. De keuze om te onterven ligt bij de partij die de erfenis kan schenken. Of het terecht is of niet, dat is dus een persoonlijke kwestie. Het kan zo zijn dat de zoon of dochter in de ogen van de vader/moeder geen erfenis verdient omwille van bepaalde handelingen of uitspraken die zijn gedaan. Maar het kan ook een vorm van kwaadaardigheid zijn. Juist vanwege dit soort persoonlijke consideraties waarbij er dus geen rechtspraak bij komt kijken, is het belangrijk dat er toch een juridische procedure bestaat waarbij een erfgenaam zijn of haar recht kan halen. Je kunt namelijk ondanks de onterving, toch een deel van de ergernis krijgen. Dit deel dat je kunt krijgen wordt de legitieme portie genoemd. Dat betekent dat wanneer je onterfd wordt, je niet met lege handen komt te staan. Onterving betekent een reductie van het te ontvangen bedrag. Maar als je het resterende bedrag wilt ontvangen, dus de legitieme portie, dan moet je daar wel moeite voor doen. Als je namelijk wordt onterfd, dan krijg je geen bedrag uitgekeerd. Tevens heb je geen recht op een ergernis in de vorm van eigendom. Het enige wat overblijft en waar je dus recht op hebt, dat is de legitieme portie. Dit deel is altijd geld. Maar hoewel je dus altijd recht hebt op de legitieme portie, moet je zelf actie ondernemen om dit deel in ontvangt te kunnen nemen en dat is niet altijd even eenvoudig. Daar heb je dus hulp bij nodig en daarom kun je een beroep doen op de advocaten van Brenner Advocaten. Zij kunnen eenvoudig voor je nagaan waar je recht op hebt en daarna kunnen zij ook alles in het werk stellen om het bedrag waar je recht op hebt op te eisen.

Hoe ontdek ik de hoogte van mijn legitieme portie?

Als je wilt weten hoeveel je kunt ontvangen, dan moet je de hoogte van je legitieme portie berekenen. Om dit te kunnen berekenen moet je de hoogte van de legitimaire massa weten. Als je 3 broers hebt, dan wordt de legitimaire massa gedeeld door 4. Dus als deze massa 400.000 euro waard is, dan krijgt iedere broer 100.000 euro. Maar als je onterft bent, dan heb je dus alleen recht op de legitieme portie. Dat is altijd de helft van waar je normaal gesproken recht op zou hebben. In dit geval is de legitieme portie de helft van het wettelijke erfdeel en dat is 50.000 euro. Bestaat de legitimaire massa uit 100.000 euro en heb je 2 broers, dan is het wettelijk erfdeel dus 50.000 euro en de legitieme portie daar van is 25.000 euro.

Surf naar legitieme.info voor meer informatie

Mocht je meer willen weten, dan kun je terecht op de site van legitieme.info. Hier vind je informatie over verschillende onderwerpen zoals:

  • Opeisbaarheid
  • Recht op informatie
  • Giften

Lees meer…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn