Heeft het zin om bezwaar tegen de WOZ waarde te maken?

Een paar maanden geleden kregen wij een brief binnen van de gemeente over de WOZ waarde van het huis. De gemeente had de waarde van het huis opnieuw vastgesteld en liet die via de brief aan mijn vrouw en mij weten. Elk jaar wordt de waarde van het huis opnieuw berekent door de gemeente. Ik had ooit gelezen dat de gemeentes hiervoor een computermodel gebruiken en dit automatisch laten uitrekenen. Ik kon mij herinneren dat de waarde van het huis de vorige keer veel lager was. Die avond zocht ik de oude waarde van het huis op, om dit te vergelijken met de brief van de gemeente. Ik had gelijk, de waarde van het huis was de vorige keer veel lager. Mijn vrouw en ik vonden dat erg vreemd, wij hadden niets aan het huis gedaan, maar de waarde was wel veel hoger. De huizenprijzen zijn de laatste jaren gestegen, maar dit vonden wij een erg hoog bedrag. Er was een paar maanden daarvoor een huis in onze straat verkocht voor een lager bedrag. Wij wonen in een rijtjeshuis en de huizen zijn vergelijkbaar. We wisten dat er veel belastingen afhankelijk zijn van de WOZ waarde van een huis, daarom waren wij niet blij met dit bericht. De waterschapsbelasting en de vermogensbelasting gaan bijvoorbeeld omhoog als de waarde van een huis meer wordt. Wij wilden liever niet meer betalen en het leek ons verstandig om bezwaar tegen de WOZ waarde te maken. Maar we wisten niet of het zin had om bezwaar tegen de WOZ waarde te maken. Wie kan hier mee helpen en op welke manier kan je bezwaar tegen de WOZ waarde maken?

Bezwaar tegen de WOZ waarde maken

We wilden graag meer informatie over dit onderwerp lezen en uitvinden of het bezwaar maken zin heeft. We bekeken een aantal pagina’s en lazen daar dat bezwaar tegen de WOZ waarde mogelijk is en dat het verstandig is om te doen als je het er niet mee eens bent. We vonden ook de website bezwaarmaker.nl. Het bedrijf Bezwaarmaker kon helpen om bezwaar te maken en kon veel werk uit handen nemen. We hoefden ons enkel aan te melden op de website en daarna de overeenkomst en de machtiging te ondertekenen. Het hele proces konden wij in een paar minuten afronden, daarna zou Bezwaarmaker het bezwaar tegen de WOZ waarde regelen. De enige voorwaarde was dat wij binnen 6 weken na de ontvangst van de brief alles moesten doorgeven, maar dat was geen probleem. Een specialist van Bezwaarmaker zou in een database de waarde van ons huis vergelijken met de aangeven waarde door de gemeente. Op de website konden we lezen dat we niets hoefden te betalen als het bezwaar geen zin had. Alleen als het bezwaar effect, dan moesten wij een klein bedrag betalen. Dit bedrag zouden wij weer terugverdienen door het bezwaar.   

Het bezwaar had effect

Via Bezwaarmaker kregen wij te horen dat het bezwaar tegen de WOZ waarde effect had. De gemeente had de waarde bijgesteld in ons voordeel. Door de lagere waarde hoefden wij minder belasting te betalen. Het bedrag dat wij nog aan Bezwaar maker moesten betalen was klein vergeleken met de besparing.

Wij raden aan om bezwaar tegen de WOZ waarde te maken via Bezwaarmaker

  • Ze hebben specialisten in dienst die de waarde opnieuw berekenen
  • Heeft het bezwaar geen zin, dan hoef je niets te betalen aan Bezwaarmaker
  • De waarde van ons huis werd bijgesteld en wij hoeven minder belasting te betalen
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn